תנאי השימוש

המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא פונה לנשים ולגברים כאחד. הרשמה לאתר "מיט מזל" , פרושה הסכמה לכל התנאים בהסכם זה. אנא קרא את התנאים בעיון, תנאים אלה מהווים את ההסכם בינינו. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש בשירות האתר ו\או להמשיך בהרשמה

הסכמת המשתמש לתנאים

הסכם זה מהווה את ההסכם שלך עם בעליו ומפעיליו של האתר (להלן הנהלת האתר ) באשר לשימוש שלך באתר ובשירותיו. עליך להסכים לפעול ע''פ כל התנאים הרשומים בהסכם, על מנת להיות משתמש מורשה באתר.

הזכות להשתמש באתר

הזכות שלך להשתמש באתר כפופה לכל מגבלה, תנאי או הגבלה שייקבעו על ידי הנהלת האתר מעת לעת, על פי שיקול דעתנה הבלעדי. ביכולתה של הנהלת האתר לשנות, להשעות או להפסיק כל חלק של השירות בכל עת, את הזמינות של כל חלק מחלקיו של האתר או התוכן. כמו כן, ביכולתה להגביל את גישתך לחלקים או לכל האתר ללא הודעה מראש או אחריות כל שהיא

הגבלות גיל

שימוש באתר ו/או בשירותיו מותרת אך ורק לאנשים מעל גיל 18 שנים.

כללי התנהגות בשירות

אתה מסכים להשתמש באתר בהתאם לכללי ההתנהגות הבאים:

 1. לא למסור כל מידע שיסופק לך דרך האתר לכל אדם, ללא רשותו של האדם שסיפק לך אותו;
 2. לא להשתמש בשירותי האתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים;
 3. לא להשתמש באתר להפרת הזכות לפרטיות או כל זכות אחרת של כל אדם;
 4. לא להשתמש בשירותי האתר לצורך הטרדה, השמצה, הוצאת דיבה, הערות גזענות, הערות גסות, הערות מעליבות ו\או בכל אופן פוגע אחר
 5. לא להשתמש באתר בכל צורה אשר מפירה, מעתיקה או פוגעת בזכויות של צד שלישי כלשהו, או\ו להפר כל חוק זכויות-יוצרים או סימנים מסחריים, או/ו זכויות קניין אחרות;
 6. לא להשתמש בשירותי האתר להפצת כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר, למערכות האתר או למשתמשים בכל צורה שהיא;
 7. לא להשתמש באתר לצורך הפצת פורנוגרפיה ו/או תמונות ו/או הקלטות ו/או כל אופן אחר;
 8. לא להשתמש באתר כדי להפיץ, לקדם או לפרסם כל חומר בכל צורה שהיא, הכולל התרמה, פרסומת, פרסום למוצרים ושירותים, מכתבי שרשרת וכו;

מפעילת השירות שומרת לעצמה זכות:

 1. לבצע שינוים באתר.
 2. לספק שירותים בחינם ובתשלום ללקוחות (להלן "שירותים")
 3. להכניס שינויים בתקנון האתר ובשירותי האתר (לרבות תוקפם ומחירם) באופן חד-צדדי וללא מתן התראה מוקדמת למשתמשי האתר.
 4. לבצע שינויים בפרטים שנמסרו ע''י לקוח במידה והם לא עונים לדרישות התקנון, גורמים לנזק (ישיר או עקיף) למפעילת השירות או לצד השלישי.
 5. לעשות שימוש בפרטי הלקוח ובדברים שנמסרו על ידי הלקוח למפעילת השירות וניתנים לצפייה פומבית (וזאת למטרת פרסום או מסירת נתונים לאתרים חיצוניים (צד גימל) ללא התראה מראש).
 6. לשלוח ללקוחות התראות ועדכונים במייל (דיוור אלקטרוני) , בדפדן בהתאם למה שנקבע על ידי המשתמש בהגדרות התראות בפרופיל שלו.
 7. למחוק או לערוך חומרים שפרסם המשתמש באתר אם אינם עומדים בתנאי הסכם זה, ו / או עלולים לגרום נזק או לפגוע במפעילי האתר ו / או בבעליה ו / או בצד שלישי.

תשלומים וחיובים

 1. על המבקש להירשם למלא את הפרטים הנדרשים בטופס ההרשמה.
 2. במידה ותדרש לרכוש עמצאי התשלום של האתר ו/או לרכוש מנוי על מנת להשתמש בשירותי האתר שבתשלום תחויב בתשלום.
 3. אין החזרים על רכישת עמצאי התשלום של האתר ו/או מנוי ולא יתקבל החזר במקרה שלא השתמשת בהם.
 4. המנוי אינו ניתן להעברה מחבר אחד בשירות לאדם אחר.

מדיניות החזרים

 1. במקרה של הפרת המשתמש את תנאי השימוש באתר, ההחזר בגין תשלום המנוי לא יבוצע.
 2. מכיוון שלאחר תשלום עבור המנוי, המשתמש מקבל הזדמנות מיידית ליצור קשר עם משתמשים אחרים באתר, החזרת תשלום המנוי באופן חלקי או מלא אינה אפשרית. יחד עם זאת, הנהלת האתר ובעליה שומרים על הזכות להחזיר על פי שיקול דעתם הבלעדי. במקרה של החזר כספי, המשתמש יחויב בעמלה בסך 10% מהסכום שניתן להחזר או בעמלה מינימלית של 10 ש''ח (הגדול מביניהם)

היעדר אחריות

אתה מאשר בזאת, שהנהלת האתר איננו אחראית לעיכוב בשירות, ללא קשר לסיבת ההפרעה או העיכוב. כל תביעה נגד הנהלת האתר תוגבל לסכום אותו שילמת, אם בכלל, עבור שימוש בשירות במהלך 6 החודשים שקדמו לתביעה. באפשירות ההנהלה להפסיק או לשנות את השירות או את זמינותו עבורך בכל עת, ואתה רשאי להפסיק להשתמש באתר בכל עת.

חוק התקף וסמכות השיפוט

. אתה מסכים בזאת לכך, שההסכם כפוף לחוקי מדינת ישראל, וכל מחלוקת הנוגעת להסכם זה תהיה כפופה לבית המשפט בראשון לציון. במקרה שתנאי כלשהו בהסכם זה אינו תקף או אינו אכיף תחת החוק הקיים , שאר התנאים יישארו תקפים ושרירים. הסכם זה אינו כפוף לאמנת האומות המאוחדות לגבי חוזים למכירה בינלאומית של סחורות.

2024-07-22 01:49:29